West Cork Rare BookfairINANNA MODERNWest Cork Reading Holidays
We ship per DHL Express

We ship per DHL Express

[Viereck, Bo Setterlinds Dikter. I Urval Och Med Kommentarer.

[Viereck, Peter] Setterlind, Bo.

Bo Setterlinds Dikter. I Urval Och Med Kommentarer. Teckningar Av Lars Wellton.

Stockholm, Bonniers Folkbibliotek, 1957. 19cm x 12cm. 119 (7) pages. Original illustrated hardcover. Very good condition with only minor signs of external wear. Inscribed and signed by Bo Setterlind to american writer Peter Viereck: “Peter Viereck – Cordially – […] Setterlind – Stockholm, April 28, 1963”.

Bo Setterlind ar en av de mest markanta profilerna i den unga svenska lyriken. Redan nar han tjugofemarig debuterde med en diktsamling med den karakteristiska titeln ‘Manvagga’ (1948) lag hans linje klar- han var och har i hela sin senare ymniga produktion forblivit en lidelsefull foresprakare for en ny romantik, som vander ryggen at fyrtiotalets intellektualism och sociala engagemang. I sin besjalade naturlyrik med religiosa overtoner soker han sig till de centrala manskliga upplevelserna utanfor tid och rum. Manga av dessa vackra och rena dikter hor redan till det bestaende i var litteratur.

 

Svensson- Bo Setterlinds Dikter
[Viereck, Bo Setterlinds Dikter. I Urval Och Med Kommentarer.
[Viereck, Bo Setterlinds Dikter. I Urval Och Med Kommentarer.
[Viereck, Bo Setterlinds Dikter. I Urval Och Med Kommentarer.